? ?leti?im

?leti?im Sayfas?

Ma?ka Yeni?ehir

Tel: (0262) 313 00 11

Eposta: info@macka.com.tr

Adres: Yeni?ehir Mah. Demokrasi bulvar? No: 74 (Marka - KOSGEB)yan?

Ma?ka Halkevi

Tel: (0262) 324 12 89

Eposta: info@macka.com.tr

Adres: ?mera? Mah.?ehabettin Bilgisu Cad. No:112 ?zmit/Kocaeli

Ma?ka Kebup

Tel: (0262) 323 00 01

Eposta: info@macka.com.tr

Adres: Alemdar Cad. Alemdar ??han? ?zmit/Kocaeli